Samy by Marco Ovando.

MODEL: Samy
PHOTOGRAPHER: Marco Ovando

LOVESEXO Magazinehttp://www.lovesexomag.com/lovesexo-blog