EXCLUSIVE – Tomi Lappi & Ele Sanmi by Mikko Rasila.

Mikko Rasila Photography photographer

EXCLUSIVE

MODELS: Tomi Lappi and Ele Sanmi
PHOTOGRAPHER: Mikko Rasila